ପାୱାର୍ ନ ଥାଇ ପାୱାରଫୁଲ୍

ପାୱାର୍ ନ ଥାଇ ପାୱାରଫୁଲ୍

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନବୀନ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି ସତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ପାୱାର୍ ନେଇନାହାନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଥାଇ ବି ଆଜିକା ଦିନରେ...

Page 2 of 2 1 2

BROWSE BY CATEGORIES

BROWSE BY TOPICS